Maandprogramma

Op het maandprogramma staat per tak welke activiteiten gepland staan. Bekijk deze goed! 
Het kan zijn dat de uren verschillen, dit wordt steeds vermeld!
Voor sommige activiteiten wordt verwacht dat uw dochter verkleed is of vuile kleren meeheeft.