Belangrijke data 2020

  • 11 APRIL --> BBQ en bekendmaking kampplek 
  • 17 APRIL --> Infoavond kamp
  • 9 JULI --> Valiezen indienen 
  • 11 JULI --> Kamp