Avondlied

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij kielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen, 
en vragen, heer, verlaat ons niet!

Scouts en leiding knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze bee
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vree.